Meteen naar de inhoud

Disclaimer

De informatie die door TherapySelector B.V. aan u middels deze website ter beschikking wordt gesteld, is enkel en alleen bedoeld als algemene informatie met betrekking tot TherapySelector B.V. Deze informatie mag nooit worden gezien of gebruikt worden als enige vorm van (beleggings- of investerings) advies of aanbod van welk product, instrument of dienst dan ook door TherapySelector B.V. Bij het samenstellen van deze website is door TherapySelector B.V. de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Voor eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze website alsmede voor eventuele schade ontstaan als gevolg daarvan (op welke wijze of grondslag dan ook) wordt door TherapySelector B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van alle bestuurders en medewerkers van TherapySelector B.V. Aan de inhoud van deze website kan geen enkel recht worden ontleend en TherapySelector B.V. behoudt zich het recht voor de inhoud van de in deze website opgenomen informatie te wijzigen.

Alle rechten met betrekking tot TherapySelector  in de meest brede zin berusten bij TherapySelector B.V. Niets uit deze website mag door u worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande expliciete toestemming van TherapySelector B.V.

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot deze website dan wel deze disclaimer worden uitsluitend aan de bevoegde rechter te Rotterdam voorgelegd.

Wij zijn er voor u

Bereikbaar via 010-8503935 of info@therapyselector.nl

Waar ons te vinden

Leeuwenstraat 9-11, 3011 AL
Rotterdam

Op de hoogte blijven?