Skip to content

Blogs

In the past year we published a series of blogs in which em. Prof. Dr. Solko Schalm tells you about the innovations in the 4 steps of medical practice: diagnosis, prognosis, choosing the (best) therapy and carrying out the treatment optimally.

With a new series of blogs, em. Prof. Dr. Solko Schalm now addresses Patient profile Personalized Medicine. The blogs are written in Dutch.

March, 20th 2023 | em. Prof. Dr. Solko Schalm 

Patient profile Personalized Medicine

Patient profile Personalized Medicine: Wat is het?

In een nieuwe serie blogs vertelt em. Prof S.W. Schalm over het concept van Patient profile Personalized Medicine.

In de eerste blog geeft hij achtergrond over de noodzaak en het ontstaan van Patient profile Personalized Medicine. In de komende blogs zal hij vertellen op welke wijze dit in de praktijk toegepast wordt bij TherapySelector.

Continue reading >

Augustus, 5th 2022 | em. Prof. Dr. Solko Schalm 

Het medisch handelen in 4 stappen

Gekozen therapie optimaal uitvoeren

Deze laatste blog richt zich op het optimaal uitvoeren van de gekozen therapie en hoe nieuwe digitale processen daarbij kunnen helpen. 

Continue reading >

June, 18th 2022 | em. Prof. Dr. Solko Schalm 

Het medisch handelen in 4 stappen

Innovaties bij het kiezen van de therapie

In deze blog staat het kiezen van de therapie centraal. Dit behandel ik aan de hand van ervaringen van (oud) collega’s en mijzelf.

Continue reading >

April, 16th 2022 | em. Prof. Dr. Solko Schalm 

Het medisch handelen in 4 stappen

Kunnen innovaties bijdragen aan het stellen van de prognose?

Nu staat prognose centraal. Wat is de huidige stand van zaken bij het stellen van een prognose? En kunnen innovaties dit proces verbeteren?

Continue reading >

July, 27th 2021 | em. Prof. Dr. Solko Schalm 

Het medisch handelen in 4 stappen

Toegevoegde waarde van innovaties bij het stellen van de diagnose

Pas nadat de diagnose is gesteld, kan er gekeken worden naar de volgende fase(s) van het medische handelen: prognose en de (beste) therapie kiezen.  

Continue reading >

June, 21st 2021 | em. Prof. Dr. Solko Schalm 

Van symptoom tot genezing

Het medisch handelen in 4 stappen

Het medisch handelen voor mensen met ziekteklachten kent 4 stappen: diagnose, prognose, de (beste) therapie kiezen en de behandeling optimaal uitvoeren. 

Continue reading >

We are here for you

Contact us via
info@therapyselector.nl

Where to find us

Leeuwenstraat 9, 3011 AL
Rotterdam, the Netherlands

Stay up to date?