Skip to content

Blogs

In the past year we published a series of blogs in which em. Prof. Dr. Solko Schalm tells you about the innovations in the 4 steps of medical practice: diagnosis, prognosis, choosing the (best) therapy and carrying out the treatment optimally.

With a new series of blogs, em. Prof. Dr. Solko Schalm now addresses Patient profile Personalized Medicine. The blogs are written in Dutch.

19 juni 2024 | em. Prof. Dr. Solko Schalm 

Patient profile Personalized Medicine

Patiëntprofiel Personalized Medicine: Daarom!

In het vervolg op de blog Patiëntprofiel Personalized Medicine: Waarom? laat em. Prof S.W. Schalm in deze blog zien dat de informatie van op patiëntprofielen gebaseerde vorm van Personalized Medicine doorgaans leidt tot een bloeddrukdaling in de orde van 20-30 mm Hg. 

Dit betreft een veel grotere daling van de bloeddruk van hypertensiepatiënten dan bij een op Machine Learning gebaseerd methode.

Continue reading >

30 mei 2024 | em. Prof. Dr. Solko Schalm 

Patient profile Personalized Medicine

Patiëntprofiel Personalized Medicine: Waarom?

In onze nieuwste blog geeft em. Prof S.W. Schalm inzicht in het onderscheid tussen Personalized Medicine en Patiëntprofiel Personalized Medicine. 

Terwijl Personalized Medicine voortbouwt op vooruitgang in ‘genomics’ en nieuwe methoden voor het beheren en analyseren van grote datasets, biedt Patiëntprofiel Personalized Medicine een alternatieve benadering met toegevoegde waarde. Het integreert namelijk ook prognostische en voorspellende factoren uit datasets van grote klinische studies.

Continue reading >

14 maart 2024 | em. Prof. Dr. Solko Schalm 

Patient profile Personalized Medicine

Het Patiëntprofiel: een kader voor Personalized Medicine

In deze blog gaat em. Prof S.W. Schalm dieper in op het concept van Patiënt profiel Personalized Medicine.

Wist u dat de factoren die het patiëntprofiel bepalen, significant van invloed zijn op het succes van een behandeling? Dit laat o.a. onze analyse van één van de grootste studies naar primaire hypertensie (ALLHAT) zien. Bovendien zijn patiëntprofielen algemeen toepasbaar bij verschillende ziektebeelden.

Continue reading >

March, 20th 2023 | em. Prof. Dr. Solko Schalm 

Patient profile Personalized Medicine

Patient profile Personalized Medicine: Wat is het?

In een nieuwe serie blogs vertelt em. Prof S.W. Schalm over het concept van Patient profile Personalized Medicine.

In de eerste blog geeft hij achtergrond over de noodzaak en het ontstaan van Patient profile Personalized Medicine. In de komende blogs zal hij vertellen op welke wijze dit in de praktijk toegepast wordt bij TherapySelector.

Continue reading >

Augustus, 5th 2022 | em. Prof. Dr. Solko Schalm 

Het medisch handelen in 4 stappen

Gekozen therapie optimaal uitvoeren

Deze laatste blog richt zich op het optimaal uitvoeren van de gekozen therapie en hoe nieuwe digitale processen daarbij kunnen helpen. 

Continue reading >

June, 18th 2022 | em. Prof. Dr. Solko Schalm 

Het medisch handelen in 4 stappen

Innovaties bij het kiezen van de therapie

In deze blog staat het kiezen van de therapie centraal. Dit behandel ik aan de hand van ervaringen van (oud) collega’s en mijzelf.

Continue reading >

April, 16th 2022 | em. Prof. Dr. Solko Schalm 

Het medisch handelen in 4 stappen

Kunnen innovaties bijdragen aan het stellen van de prognose?

Nu staat prognose centraal. Wat is de huidige stand van zaken bij het stellen van een prognose? En kunnen innovaties dit proces verbeteren?

Continue reading >

July, 27th 2021 | em. Prof. Dr. Solko Schalm 

Het medisch handelen in 4 stappen

Toegevoegde waarde van innovaties bij het stellen van de diagnose

Pas nadat de diagnose is gesteld, kan er gekeken worden naar de volgende fase(s) van het medische handelen: prognose en de (beste) therapie kiezen.  

Continue reading >

June, 21st 2021 | em. Prof. Dr. Solko Schalm 

Van symptoom tot genezing

Het medisch handelen in 4 stappen

Het medisch handelen voor mensen met ziekteklachten kent 4 stappen: diagnose, prognose, de (beste) therapie kiezen en de behandeling optimaal uitvoeren. 

Continue reading >

We are here for you

Contact us via
info@therapyselector.nl

Where to find us

Leeuwenstraat 9, 3011 AL
Rotterdam, the Netherlands

Stay up to date?