Meteen naar de inhoud

Privacy- en cookieverklaring​

TherapySelector hecht grote waarde aan de privacy van u als (potentiële) gebruiker van de TherapySelector app, als bezoeker van de website, en van organisaties, bedrijven en personen waarmee wij samenwerken.  
 
TherapySelector behandelt uw gegevens met zorg en in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) en volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat wij: 

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Enkel persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 
 • Uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens als dit nodig is.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij overeenkomstig de  doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Uw rechten t.a.v. uw persoonsgegevens respecteren en opvolging hieraan geven.

   

Over TherapySelector

TherapySelector B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd in (3011 AL) Rotterdam, Leeuwenstraat 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24492267.  

TherapySelector is een onderneming met een maatschappelijk doel en heeft een systeem ontwikkeld ter ondersteuning voor patiëntgeprofileerde persoonsgerichte keuze van medicatie. 

Dataverwerking: rechtsgronden 

TherapySelector verwerkt (persoons)gegevens in het kader van een contractuele overeenkomst, op basis van uw nadrukkelijke toestemming of op basis van wettelijke bepalingen.  

Gebruik van de app: doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

Uw gebruik van de TherapySelector app wordt gelogd, maar deze gegevens zijn niet te herleiden naar individuele gebruikers (zie de informatie in de App Store en Google Play Store). Op dit moment kunt u alle functies van de TherapySelector app gebruiken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Alleen als u gebruikmaakt van de feedback optie in de app, ontvangen wij uw e-mailadres. Op die manier kunnen we contact met u opnemen om de service te verbeteren. Als u zich heeft aangemeld om de app te testen, hebben we uw naam en e-mailadres nodig zodat u op de hoogte gehouden wordt van nieuwe testversies. 

De app bevat links naar websites van derden. TherapySelector is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en eventuele gegevens die op deze websites worden verzameld. 

Website: doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking 

Op onze website kunt u uw gegevens achterlaten via het contactformulier zodat wij contact met u kunnen opnemen. Dit betreft uw naam en e-mailadres en eventueel andere door uw vermelde contactgegevens. Uw gegevens worden door ons alleen gebruikt voor het doel waarvoor u het formulier invult, zoals een verzoek om informatie over onze diensten, of het maken van een afspraak. De informatie wordt niet gedeeld met derde partijen. Door uw persoonsgegevens via ons contactformulier op de website www.therapyselector.nl te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat TherapySelector uw gegevens overeenkomstig deze privacyverklaring verwerkt.  

Studiedata: doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking 

De kern van de TherapySelector app is een database met kwalitatief hoogwaardige data uit wereldwijde klinische onderzoeken of registraties. Onderzoeksgroepen en sponsoren vanuit de hele wereld stellen hiervoor anonieme patiëntgegevens van gepubliceerde randomized controlled trials, andere fase 2 & 3 onderzoeken en prospectieve real-life studies, ter beschikking. In onze database worden de individuele patiëntdata geaggregeerd naar een zogenaamd ‘patiëntprofiel’, ‘therapieregime’ en ‘therapie-uitkomst’. Eventueel worden aanvullende dataverwerkingsovereenkomsten gesloten voor verwerking van deze studiedata.  

Overige bedrijfsactiviteiten 

TherapySelector verwerkt voor haar financiële administratie (persoons)gegevens die u verstrekt als u daarvoor toestemming geeft, voor uitvoering van een overeenkomst of in verband met een wettelijke verplichting. 

Delen van persoonlijke gegevens 

Net als de meeste bedrijven tegenwoordig gebruiken wij cloud-diensten voor onze (financiële) administratie en communicatie. TherapySelector werkt met een Nederlandse clouddienst. Uw (persoons)gegevens worden niet verwerkt in landen buiten de EU. Als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting delen we uw (persoons)gegevens met derden. Voor onze financiële administratie maken wij gebruik van een derde partij die als verwerkersverantwoordelijke optreedt.  

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering. 

Bewaartermijn 

In overeenstemming met de AVG bewaart TherapySelector de gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld of conform wettelijke bepalingen. De meeste persoonsgegevens bewaren wij zolang wij met u een relatie als gebruiker, klant of leverancier hebben. In andere gevallen zoals bijvoorbeeld voor de financiële administratie is de bewaartermijn 7 jaar na einde van de overeenkomst op basis van een wettelijke verplichting.   

Beveiliging 

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen.  

 • Bij gebruik van het contactformulier op onze website worden de gegevens via een beveiligde verbinding verzonden. 
 • Onze medewerkers en samenwerkingspartners hebben – indien noodzakelijk – een geheimhoudingsverklaring ondertekend en zijn bekend met de maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging. 
 • Studiedata wordt bij ontvangst gepseudonimiseerd/geanonimiseerd indien dit nog niet is gedaan.
 • We maken back-ups om onze diensten te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

   

Gebruik van cookies 

Op de website www.therapyselector.nl maken we gebruik van analytische cookies om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, laptop of mobiele apparaat. In een cookie is informatie opgeslagen.  

Op onze website maken we gebruik van geanonimiseerde cookies van Google Analytics. We kunnen daarmee niet zien wie de website bezoekt of vanaf welk apparaat het bezoek plaatsvindt. Daarvoor hebben we de volgende handelingen ondernomen: 

 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.
 • Uw IP-adres wordt niet volledig opgeslagen (geanonimiseerd). 
 • We hebben ‘Gegevens delen’ met Google-diensten en voor advertentiedoeleinden uitgezet.
 • De functies voor User ID’s zijn ook uitgeschakeld.
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

   

Wij maken op de website geen gebruik van tracking-cookies en social media plug-in cookies, behalve voor het tonen van embedded content van YouTube. Bij het afspelen van deze video’s gaat u akkoord met de voorwaarden van YouTube.  

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Google (Analytics) en de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Via de instellingen van uw browser heeft elke browser de optie om cookies voor alle websites te weigeren. Ook kunt u een opt-out plug-in voor Google Analytics downloaden. Daarnaast kunt u via de browserinstellingen eerder opgeslagen cookies wissen.  

Recht op inzage, rectificatie of verwijderen van de (persoons)gegevens 

U kunt ons altijd vragen inzage te krijgen in de (persoons)gegevens die we van u hebben, om deze eventueel te corrigeren of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar info@therapyselector.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om extra informatie om u te kunnen identificeren. 

Klacht 

Heeft u een klacht over hoe we uw (persoons)gegevens verwerken, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen 

Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. De huidige versie is 2.1 (geldig vanaf 17 januari 2023). 

Contact 

Voor vragen over uw privacy en deze privacyverklaring kunt u contact met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@therapyselector.nl.  

Wij zijn er voor u

Bereikbaar via
info@therapyselector.nl

Waar ons te vinden

Leeuwenstraat 9, 3011 AL
Rotterdam

Op de hoogte blijven?