Meteen naar de inhoud

Onze successtrategie

Onze successtrategie

TherapySelector is ontstaan als aanvulling op richtlijnen. Wij, en gelukkig steeds meer zorgverleners met ons, ervaren dat richtlijnen slechts het halve werk zijn, omdat deze gebaseerd zijn op de gemiddelde patiënt. In werkelijkheid zijn veel patiënten niet gemiddeld en is de kwaliteit van de medische zorg dus gebaat bij persoonsgerichtheid.

De applicatietechnologie biedt artsen de mogelijkheid om met 4 kliks een patiëntprofiel te maken en ondersteunt daarmee het kiezen van persoonsgerichte zorg. TherapySelector maakt het elke arts mogelijk een behandeltherapie te kiezen die zowel evidence-based, als persoonsgericht is. De behandeltherapieën zijn naast informatie over de kans op genezing, ook voorzien van informatie over eventuele bijwerkingen en kosten.

Het voorkomt daarmee het voorschrijven van ineffectieve therapieën of behandelingen die onnodige bijwerkingen geven en/of onnodig kostbaar zijn.

Het heden

TherapySelector is momenteel beschikbaar voor het Hepatitis C ziektedomein. En wordt vele malen per maand, door een steeds groter wordend aantal aan artsen, ingezet als beslisondersteuner. Een enthousiast team professionals, mede opgebouwd uit artsen en wetenschappers verbonden aan universiteiten en academische ziekenhuizen, is dagelijks druk doende met de meest actuele data voor de app te ontsluiten.

We zijn een private, op maatschappelijk nut gerichte organisatie met (universitaire) medische centra als partners. Onze primaire doelstelling is gebruiksmaximalisatie van de app. Onze organisatiestructuur kent een scheiding van eigenaars, management en financiers. Eventuele opbrengsten worden geherinvesteerd.
De toekomst

Gedreven door onze passie voor persoonsgerichte zorg, bouwen wij de app uit tot een beslisondersteunend instrument dat in de toekomst breed toepasbaar is.

Momenteel zijn de domeinen Hypertensie en Hartfalen in ontwikkeling zijn (functioneel 2023/2024). Wij streven ernaar om binnen 5 jaar 12 verschillende ziektedomeinen op te nemen in de app.

In de jaren daarnaartoe zal voor ziekenhuizen een betaal variant in abonnementsvorm worden geïntroduceerd. Deze licentievorm van de TherapySelector app is vooralsnog alleen toegespitst op de Nederlandse markt, maar zal daarna ook beschikbaar gemaakt worden voor niet-Nederlandse markten.

Solko Schalm

De oorsprong

De bestaansgrond van de TherapySelector ligt besloten in de analyse hoe in Nederland omgegaan werd met Hepatitis C. TherapySelector is een laat levenswerk van prof. dr. Solko Schalm, die er oorspronkelijk naar streefde de onnodig hoge sterfte als gevolg van een Hepatitis C-infectie in Nederland te minimaliseren.

TherapySelector is een spin-off van andere, door Schalm opgerichte, succesvolle e-health organisaties met app technologie. Het is daarom dat het TherapySelector team kan bogen op ruim 15 jaar praktische ervaring op het snijvlak van gezondheidzorg en techniek.

Wij zijn er voor u

Bereikbaar via
info@therapyselector.nl

Waar ons te vinden

Leeuwenstraat 9, 3011 AL
Rotterdam

Op de hoogte blijven?