Meteen naar de inhoud

Werkwijze

TherapySelector maakt het artsen mogelijk om makkelijk en snel tijdens het spreekuur een met data onderbouwde, persoonsgerichte behandeling te kiezen voor én met hun patiënten.

Patiëntprofiel Personalized Medicine

De TherapySelector app is het praktijkinstrument van Patiëntprofiel Personalized Medicine, een nieuwe vorm van Personalized Medicine.

Database

De basis van TherapySelector is een database met kwalitatief hoogwaardige data uit wereldwijde klinische onderzoeken of registraties, die zeer regelmatig wordt bijgewerkt.

Onderzoeksgroepen en sponsoren vanuit de hele wereld stellen hiervoor anonieme patiëntgegevens van gepubliceerde randomized controlled trials, andere fase 2 & 3 onderzoeken en prospectieve real-life studies, ter beschikking.

De database bevat enkel data over geregistreerde medicatie die u als arts mag voorschrijven en zijn goedgekeurd door de FDA, EMA en/of het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Werkwijze

In onze database worden de individuele patiëntdata uit onderzoeken getransformeerd naar een zogenaamd ‘patiëntprofiel’, ‘therapieregime’ en ‘therapie-uitkomst’.

Het patiëntprofiel bevat vier kenmerken van een patiënt: één van elk van de categorieën etiologie/pathofysiologie, ziektestadium, eerdere behandelingen en comorbiditeit. Deze vier kenmerken zijn medebepalend voor de effectiviteit van de behandeling. Per ziektebeeld zijn er al snel 200 unieke patiëntprofielen.

Het therapieregime bevat de kenmerken van de gegeven therapie: therapienaam, dosering en duur.

De therapie-uitkomst betreft op dit moment de korte termijn uitkomst: ziekteremissie (systolische bloeddruk van < 140 mm Hg bij hypertensie).

Vervolgens wordt voor elk van deze patiëntprofiel-therapieregimes de kans op ‘succes’ voor de verschillende medicatiecombinaties berekend. Er wordt gebruikgemaakt van de Per-Protocol (PP) populatie; dit zijn de patiënten met een uitkomstmeting.

Bij de selectie van publicaties en bij de bewerking van individuele patiëntgegevens wordt grote aandacht geschonken aan het minimaliseren van allerlei bias. In verband hiermee worden studies met minder dan 8 patiënten met een specifiek behandelregime niet opgenomen.

Resultaten

Als arts kunt u de informatie uit de database inzien met de TherapySelector app.

Als eerste voert u de vier gevraagde kenmerken van uw patiënt in. Vervolgens toont de app in één oogopslag een overzicht van alle geregistreerde behandelingen voor dat specifieke patiëntprofiel en de bijbehorende informatie over de effectiviteit, bijwerkingen en kosten.

De volgorde van resultaten wordt bepaald op basis van de effectiviteit, het percentage bijwerkingen, de grootte van de patiëntgroep en de kosten volgens een wegingsmethode (Van Breukelen, Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1580-4, Hoe te komen tot een gewogen totaalscore van afzonderlijke scores).

TherapySelector heeft deze wegingsmethode – onafhankelijk van de farmaceutische industrie – uitgewerkt voor het specifieke ziektebeeld, hetgeen geautoriseerd is door de redacteur namens de wetenschappelijke verenigingen. Hierbij wegen de effectiviteit en bijwerkingen het zwaarst, kosten en de grootte van de patiëntgroep wegen minder zwaar. Resultaten met patiëntprofielen < 40 patiënten komen altijd onder resultaten van patiëntprofielen met meer betrouwbare uitslagen.

Bijwerkingen worden gemeld indien deze effecten klinisch relevant zijn door de ernst ervan (FDA of EMA waarschuwingen), of in een hogere frequentie voorkomen dan in placebo gecontroleerde klinische studies.

Informatie over kosten is verkregen uit een objectieve Nederlandse bron (www.farmacotherapeutischkompas.nl). Deze kosten zijn vergelijkbaar in veel Europese landen; voor kosten in de V.S. wordt verwezen naar www.drugs.com.

Samenwerking en validatie

De app wordt door TherapySelector ontwikkeld in samenwerking met artsen en wetenschappers verbonden aan universitaire medische centra zoals het Erasmus MC, LUMC en MUMC+.

De data in de app wordt geautoriseerd door specialisten namens nationale wetenschappelijke verenigingen waaronder de Nederlandse Hypertensie Vereniging (NHV).

De app is CE-gemarkeerd conform de EU-richtlijn 93/42/EEC.

Logo Erasmus University Medical Centre
Logo Leiden University Medical Center
Logo Maasticht University Medical Centre
Logo Nederlandse Hypertensie Vereniging

Hypertensie

Voor primaire hypertensie zijn de patiëntprofielen gebaseerd op de volgende kenmerken:

  • Etiologie: leeftijd en etnische achtergrond
  • Ziektestadium: chronisch met of zonder orgaanschade (hart, hersenen, nier) en systolische bloeddruk van ≥160 mmHg.
  • Eerdere behandeling: niet eerder behandeld, monotherapie of duale combinatie therapie, triple of meer combinatie therapie
  • Comorbiditeit: diabetes & obesitas (BMI > 30), diabetes, obesitas (BMI > 30), geen comorbiditeit

 

Voor een weloverwogen keuze van therapie wordt informatie over bloeddrukcontrole (BPC%), bijwerkingen (AE%), kosten (€ (NL)) en de groepsgrootte (QoE) getoond.

Voor bloeddrukcontrole wordt standaard het percentage getoond van de patiënten met een effectieve therapie (systolische bloeddruk van < 140 mm Hg) na 6 maanden. Voor bijwerkingen tonen we het percentage patiënten met gerapporteerde specifieke antihypertensiva bijwerkingen. De kosten bedragen de kosten in Nederland over 6 maanden. De groepsgrootte is het aantal patiënten binnen het gekozen patiëntprofiel.

Cumulatieve resultaten bij behandelschema

Bij een therapie met een behandelschema (aanpassing dosering en/of toevoeging middel) wordt per stap een cumulatief succespercentage getoond.

Hierbij betreft de teller: het aantal patiënten die succes hadden met de betreffende stap (bijv. lisinopril 20 mg) plus het aantal patiënten die met een vorige stap (bijv. lisinopril 10 mg) succes hadden. De noemer betreft: het totaal van alle patiënten toegewezen aan het betreffende behandelschema (de totale regime populatie, bijv. lisinopril 10, 20 en 40 mg).

Bij samenvoegen van meerdere studies met regimes met deels dezelfde stappen kan het daardoor voorkomen dat het aantal patiënten verschillend is bij afwijkende regimestappen (bijv. bij lisinopril 40 mg, omdat deze stap maar bij één van de twee studies is onderzocht).

Wij zijn er voor u

Bereikbaar via
info@therapyselector.nl

Waar ons te vinden

Leeuwenstraat 9, 3011 AL
Rotterdam

Op de hoogte blijven?